×

Μήνυμα σφάλματος

 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int στην element_children() (γραμμή 6598 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters στην drupal_get_feeds() (γραμμή 394 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\common.inc).
 • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls στην menu_set_active_trail() (γραμμή 2405 του C:\www\appleservice.infoquest.gr\includes\menu.inc).

Δες τις Υπηρεσίες μας

Αξιόπιστο Service, προσιτή ποιότητα

Τιμή:
Από 169 €
Αντικατάσταση οθόνης

Mε τη νέα μας αποκλειστική υπηρεσία iScreen eXpress μπορείς να αντικαταστήσεις την οθόνη του iPhone σου στο επισκευαστικό μας κέντρο  σε λιγότερο από 1 ώρα* και  να είσαι σίγουρος ότι δεν θα εμφανίσει πρόβλημα και μετά το service. Ως Apple Authorized Service Center τηρούμε πιστά τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες της Apple και προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή ποιότητα και αξιοπιστία με πολύ χαμηλό κόστος, ακόμη κι αν είσαι εκτός εγγύησης.

H αντικατάσταση οθόνης είναι διαθέσιμη για μοντέλα iPhone 5 και νεότερα και η υπηρεσία iScreen eXpress για μοντέλα iPhone 6s και νεότερα.

*κατόπιν ραντεβού μόνο στο Εργαστήριο Επισκευών στην Λεωφ. Κηφισού

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου τα εργαστήριά μας ή κάλεσέ μας στο 211 999 1940

Τιμή:
20 €
Μεταφορά φωτογραφιών από iPhone ή iPad συσκευή σε USB stick

Δημιούργησε αποθηκευτικό χώρο στο iPhone ή το iPad σου και κράτησε backup για τις αγαπημένες σου φωτογραφίες σε έναν υπολογιστή εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια με τη βοήθεια ενός USB stick. Αν δεν έχεις USB stick, μην ανησυχείς! Μπορούμε να σου προτείνουμε εμείς ένα σε χαμηλή τιμή και με τα χαρακτηριστικά που χρειάζεσαι.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου τα εργαστήριά μας ή κάλεσέ μας στο 211 999 1940

Τιμή:
20 €
Μεταφορά δεδομένων μεταξύ iPhone ή/και iPad (iCloud Backup ή Restore)

Μετάφερε τα πολύτιμα δεδομένα του iPhone ή του iPad σου σε μια δεύτερη συσκευή με iOS εύκολα, αξιόπιστα και με απόλυτη ασφάλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου τα εργαστήριά μας ή κάλεσέ μας στο 211 999 1940

Τιμή:
20 €
Αναβάθμιση / Επαναφορά του iOS

Αναβάθμισε το iPhone ή το iPad σου στην τελευταία έκδοση του iOS και επανάφερε τη συσκευή σου στην κατάσταση που ήταν όταν βγήκε από το κουτί, εύκολα, άμεσα κι αξιόπιστα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου τα εργαστήριά μας ή κάλεσέ μας στο 211 999 1940

Τιμή:
19 €
Υπηρεσία δημιουργίας Apple ID

Δημιούργησε εύκολα κι άμεσα λογαριασμό στις online υπηρεσίες της Apple, για να απολαμβάνεις όλες τις δυνατότητες του iPhone ή του iPad σου γρήγορα και με ασφάλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου τα εργαστήριά μας ή κάλεσέ μας στο 211 999 1940

Τιμή:
25 €
Άμεση διάγνωση και επισκευή βλάβης

Εμπιστέψου τους ειδικούς για κάθε πρόβλημα στη συσκευή σου. Με πάνω από 1.000.000 επισκευές ως τώρα, τα έχουμε δει… όλα! Εντοπίζουμε το πρόβλημα, επιδιορθώνουμε τη βλάβη και παραδίδουμε άμεσα στα χέρια σου τη συσκευή σου σαν καινούργια. Κι όλα αυτά, με εξαιρετικά χαμηλό κόστος!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου τα εργαστήριά μας ή κάλεσέ μας στο 211 999 1940

Τιμή:
από 59€
Αντικατάσταση μπαταρίας iPhone Για μοντέλα iPhone 6 και νεότερα

Αντικατάστησε τη μπαταρία του iPhone σου με μια νέα, αυθεντική μπαταρία και βελτίωσε τις επιδόσεις του. Η υπηρεσία με κόστος 59€ ισχύει για συσκευές iPhone 6 / 6 Plus, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 / 7 Plus, iPhone 8 και iPhone 8 plus.
H υπηρεσία με κόστος 89€ ισχύει για τις συσκευές iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max και iPhone XR, ενώ και οι 2 κατηγορίες τιμών περιλαμβάνουν τον διαγνωστικό έλεγχο της συσκευής, το κόστος της μπαταρίας και την εργασία αντικατάστασης της.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου τα εργαστήριά μας ή κάλεσέ μας στο 211 999 1940

Τιμή:
Ρωτήστε μας
Mac upgrade service

Ανέβασε… ταχύτητα στο Mac σου και απογείωσε (ξανά) τις επιδόσεις του αξιόπιστα αλλά και οικονομικά.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει εγκατάσταση δίσκου SSD, επέκταση μνήμης, εγκατάσταση της πλέον πρόσφατης υποστηριζόμενής έκδοσης OS X, ενώ πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη και έλεγχο του υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τα εργαστήριά μας ή καλέστε μας στο 211 999 1260

Τιμή:
35 €
App installation in Mac

Παράλαβε το νέο σου Mac με εγκατεστημένες τις εφαρμογές που θέλεις και ξεκίνα άμεσα να απολαμβάνεις τη μοναδική εμπειρία του νέου σου αποκτήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τα εργαστήριά μας ή καλέστε μας στο 211 999 1260

Τιμή:
35 €
OS X troubleshooting in Mac

Αν ο Mac σου εμφανίζει κάποιο παράξενο μήνυμα ή δεν πραγματοποιεί κάποια λειτουργία, μην κολλάς! Στο επισκευαστικό μας κέντρο ελέγχουμε διεξοδικά το OS X και αποκαθιστούμε το πρόβλημα χωρίς κίνδυνο για τα πολύτιμα δεδομένα, τις ρυθμίσεις και τις εφαρμογές σου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τα εργαστήριά μας ή καλέστε μας στο 211 999 1260

Τιμή:
19 €
Data transfer from your old to your new Mac

Μετάφερε πολύτιμα δεδομένα, ρυθμίσεις και εφαρμογές από τον παλαιό σου Mac στο καινούργιο σου απόκτημα, εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τα εργαστήριά μας ή καλέστε μας στο 211 999 1260

Τιμή:
19 €
Apple ID generation service

Δημιούργησε εύκολα κι άμεσα λογαριασμό στις online υπηρεσίες της Apple, για να απολαμβάνεις όλες τις δυνατότητες του Mac σου γρήγορα και με ασφάλεια

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τα εργαστήριά μας ή καλέστε μας στο 211 999 1260.

 • Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα αυτή περιλαμβάνουν ΦΠΑ και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
 • Οι υπηρεσίες παρέχονται στους χώρους του Service της Info Quest Technologies. H μεταφορά των προϊόντων από/προς το Service / Collection point της εταιρείας γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του πελάτη.
 • Τα προς επισκευή προϊόντα παραλαμβάνονται ως κενά δεδομένων, αν ο πελάτης επιθυμεί τη διατήρηση των δεδομένων του θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά κατά την παράδοση και να αποδεχθεί την αντίστοιχη χρέωση (όπου είναι εφικτή η διατήρηση των δεδομένων του)

Κατέβασε το App μας και είμαστε κοντά σου με ένα κλικ

Στο App μας θα βρεις χρήσιμες πληροφορίες για το service μας. Έχεις τη δυνατότητα:

 • Να ενημερωθείς για την πρόοδο της επισκευής του προϊόντος που έχεις φέρει στο Service μας, εισάγοντας τα στοιχεία συσκευής ή του Δελτίου Παράδοσης
 • Να αξιοποιήσεις την Υπηρεσία Παράδοσης Συσκευής με courier στα εργαστήρια επισκευής, που παρέχουμε για ορισμένα προϊόντα, χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη online αίτηση
 • Να δεις τα σημεία στα οποία μπορείς να παραδώσεις ή να παραλάβεις ένα προϊόν προς / από επισκευή
 • Να γνωρίσεις τις υπηρεσίες που προσφέρουμε

Info Quest Technologies

Service με την εγγύηση ποιότητας της κορυφαίας εταιρείας Πληροφορικής στην Ελλάδα

40
Χρόνια
Επισκευαστικό
Κέντρο
Εξουσιοδοτημένοι
από τους μεγαλύτερους
οίκους
ISO  9001 & 14001
Πιστοποιημένες υπηρεσίες
> 1.000.000
Επισκευές
> 50.000
Επισκευές το χρόνο

Γνώρισέ μας

Φωτογραφικό υλικό